Ułatwienia dostępu

Uczniowie wykorzystują wiedzę niezbędną do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim poprzez uświadomienie, w jaki sposób można zapewnić sobie optymalny poziom zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez odpowiedni styl życia.

Najlepsze prace uczniów zamieszczamy na stronie szkoły: Aktualności

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tym projekcie

Organizator projektu – nauczyciel chemii  Katarzyna Ciechanowicz

Projekty