Ułatwienia dostępu

Kalendarium roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023Rozpoczęcie roku szkolnego
13.09.2023Zebrania z rodzicami
13.10.2023Szkolne obchody Święta KEN
01.11.2023Wszystkich Świętych
02-03.11.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozp. MEiN z dnia 5.10.2010r., Dz. U. Nr 186, poz 1245.
8.11.2023Zebranie z rodzicami – dzień otwarty
10.11.2023Szkolne obchody Święta Niepodległości
24.11.2023Dzień Ciasteczkowy
15.12.2023Wystawienie propozycji ocen semestralnych
20.12.2023Zebranie z rodzicami
22.12.2023Dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozp. MEiN z dnia 5.10.2010r., Dz. U. Nr 186, poz 1245.
23-31.12.2023 Zimowa przerwa świąteczna
02.01.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozp. MEiN z dnia 5.10.2010r., Dz. U. Nr 186, poz 1245.
15.01-28.01.2024 Ferie zimowe
31.01.2024 Wystawienie ocen semestralnych
2.02.2024 Koniec I semestru
08.02.2024 Semestralna rada klasyfikacyjna
09.02.2024 Apele podsumowujące I semestr
12.02.2024 Rada podsumowująca
13.02.2024 Semestralne zebranie z rodzicami
marzec 2024 Wewnętrzne egzaminy próbne
21.03.2024 Święto Szkoły
28.03-2.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
10.04.2024 Zebranie z rodzicami – dzień otwarty
01.05.2024 Święto Pracy
02.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozp. MEiN z dnia 5.10.2010r., Dz. U. Nr 186, poz 1245.
03.05.2024 Święto Konstytucji 3 maja
06.05.2024 Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych
08.05.2024 Zebranie z rodzicami
14-16.05.2024 Egzamin ósmoklasisty
25.05.2024 Festyn Rodzinny – szkolne obchody Dnia Dziecka
30.05.2024 Boże Ciało
31.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych odpracowany Festynem rodzinnym w dniu 25.05.2024 r.
10.06.2024 Wystawienie ocen rocznych
17.06.2024 Semestralna rada klasyfikacyjna
19.06.2024 Apele podsumowujące II semestr
19.06.2024 Bal klas ósmych
20.06.2024 Rada podsumowująca
21.06.2024 Zakończenie roku szkolnego

Projekty