Ułatwienia dostępu

Dnia 8.12.2022 odbył się szkolny konkurs „Mikołajki z ortografią”. W zmaganiach ortograficznych udział wzięli przedstawiciele klas 3. Uczniowie wyłonili z par pisarza – osobę, która pisała dyktando oraz biegacza – osobę, której zadaniem było biegać do tekstu wywieszonego po przeciwnej stronie korytarza, zapamiętać jak najwięcej tekstu i dyktować osobie piszącej. Mimo, że tekst najeżony był wyrazami z trudnościami ortograficznymi, uczniowie bardzo dobrze sobie z nim poradzili. Na najwyższym poziomie była także współpraca w parach.

Organizatorzy: Anna Woszczyńska, Agata Beszczyńska-Kurpisz 

Projekty