Ułatwienia dostępu

Sukcesy naszych uczniów w Konkursach Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i w Małych Olimpiadach:

Laureatka Konkursu Kuratoryjnego z Wiedzy o społeczeństwie
Jagiełowicz Hanna  VIII c
opiekun: p. Edyta Sikorska

Finalista Konkursu Kuratoryjnego z Historii
Komisarczuk Marcin VII e
opiekun: p. Edyta Sikorska

Finalista Konkurs Kuratoryjny z Biologii
Bartecki Arkadiusz VIII c
opiekun: p.Dorota Thiel

Finalistka Konkurs Kuratoryjny z Języka angielskiego
Woźniak Natalia VIII c  
opiekun: p. Piotr Skołozdrzy

Laureatka Małej Olimpiady Przedmiotowej z Języka polskiego
Okrutna Lena VI c miejsce III
opiekun: p. Anetta Lubarczyk

Laureat Małej Olimpiady Przedmiotowej z Biologii
Hładzio Ostap VI a miejsce II
opiekun: p. Dorota Thiel

Wszystkim uczniom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy sukcesów!

Projekty