Ułatwienia dostępu

Co roku uczniowe klas trzecich naszej szkoły uczestniczą w spotkaniach z zakresu ratownictwa przedmedycznego. 
10 maja uczniowie klas: 3a, 3c i 3e wzięli udział w zajęciach, podczas których poznali zasady pierwszej pomocy oraz udoskonalili umiejętność podejmowania , jako świadkowie zdarzenia, działań ratujących życie.
Dzięki takim spotkaniom uczniowie oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są ich właściwe nawyki, a pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.

Prowadząca :Ewa Bagrowska

Projekty