Ułatwienia dostępu

Szkolna akcja „Bezpieczny internet”
W dniach 06.02-23.02.2024 w klasach I-III została przeprowadzona akcja „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W ramach akcji uczniowie wzięli udział w lekcjach on-line prowadzonych przez p. Łukasza Wojtasika – eksperta od spraw bezpieczeństwa w sieci. Tematy lekcji to „Sieciaki-poznaj bezpieczny internet” oraz „Sieciaki!- pięć zasad bezpiecznego internetu”. Dzieci biorące udział w lekcjach on-line poszerzyły wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci poznając sieciakowe zasady. Uczniowie z różnych klas I-III spotkali się też z uczniami klasy Ib na grach i zabawach edukacyjnych dotyczących internetu a także razem przygotowali plakaty informujące o korzyściach oraz zagrożeniach wynikających z bycia w sieci.

Koordynatorzy akcji: Anna Woszczyńska, Agata Beszczyńska-Kurpisz

Projekty