Ułatwienia dostępu

Sprzątanie świata.Nasza szkoła kolejny raz przyłączyła się do akcji „Sprzątanie świata”. Uczniowie klas 2-3 otrzymali gumowe rękawice i worki na śmieci, a następnie wyruszyli, aby sprzątać okolice szkoły. Klasy 1 miały za zadanie stworzyć obrazki ekologiczne, rysowane kredą przed wejściem do szkoły. Celem nadrzędnym akcji szkolnej było ukształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego. Dzieci uczestniczyły w sprzątaniu z zaangażowaniem i z wielkim przejęciem. Organizator w szkole:K. Śliwińska-Słota, M. Nowe

Projekty