Ułatwienia dostępu

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy klas I-III ZUCH
Na podstawie otrzymanych sprawdzianów Centrum Edukacji
Szkolnej wyłoniło uczestników, którzy wykazali się największą

wiedzą.
W tegorocznej edycji konkursu „ZUCH” tytuł laureata w naszej szkole zdobyli:

Wiedza Zintegrowana
edycja semestralna

Klasa 2 b Zofia Młyńska, laureatka V miejsca n-l Jolanta Macek
Klasa 3 d Hanna Nowak, laureatka XII miejsca n-l Małgorzata Panasowiec
Klasa 3 d Klara Kraczek, laureatka XV miejsca n-l Małgorzata Panasowiec

Język angielski
edycja semestralna

Klasa 3 b Maria Jęksa, laureatka III miejsca n-l Joanna Seremak
Klasa 3 a Matylda Sobolewska, laureatka VIII miejsca n-l Joanna Seremak
Klasa 3 d Ewa Leszczyńska, laureatka IX miejsca n-l Joanna Seremak
Klasa 3 a Maja Działoszyńska, laureatka XV miejsca n-l Joanna Seremak

Język polski
edycja roczna

Klasa 2b Zofia Młyńska,laureatka VII miejsca n-l Jolanta Macek
Klasa 3d Klara Kraczek, laureatka III miejsca n-l Małgorzata Panasowiec
Klasa 3b Maja Brzezińska, laureatka X miejsca n-l. Ewa Bagrowska
Klasa 3a Julian Ciemerych, laureat XIII miejsca n-l Justyna Duszkiewicz
Klasa 3d Hanna Nowak, laureatka XV miejsca n-l Małgorzata Panasowiec

Matematyka
edycja roczna

Klasa 1c Leon Konieczny, laureat I miejsca n-l Sabina Małek- Galicka

Język angielski
edycja roczna

Klasa 2 c Filip Oterski, laureat III miejsca n-l Joanna Seremak
Klasa 3 d Hanna Pawlik, laureatka III miejsca n-l Joanna Seremak
Klasa 3 d Ewa Leszczyńska, laureatka III miejsca n-l Joanna Seremak
Klasa 3 b Maria Jęksa, laureatka VI miejsca n-l Joanna Seremak
Klasa 3 a Maja Działoszyńska, laureatka VIII miejsca n-l Joanna Seremak
Klasa 3 d Hanna Nowak , laureatka XIV miejsca laureata n-l Joanna Seremak
Klasa 3 b Anastazja Nazar, laureatka XIV miejsca n-l Joanna Seremak
Od wielu lat uczniowie klas 1-3 z naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy ZUCH,
organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. Jego celem jest rozwijanie wyobraźni i twórczego
myślenia dzieci, a jego treść dostosowana jest do obowiązującej podstawy programowej.
Każde dziecko biorące udział w konkursie zostało uhonorowane dyplomem uznania.
Poniżej przedstawiamy tegorocznych laureatów.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom konkursu. Jesteśmy z nich bardzo dumni!
Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy za rok.
Koordynatorki SP17

Projekty