Ułatwienia dostępu

Chór szkolny SP17 Orliki z dyrygentką Kamilą Figielską wziął udział w warsztatach wokalnych w dn. 11 maja.

Wymiana doświadczeń artystycznych i wspólne muzykowanie z chórem Pomerania Cantat Dziecięcej Akademii Chóralnej w Koszalinie to współpraca zaplanowana  w ramach grantu na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

Program warsztatów obejmował grupowe ćwiczenia emisyjne, integracyjne zabawy muzyczno – ruchowe, śpiew w kanonie oraz wspólne wykonanie w trzygłosie pieśni chóralnych.

Szczególne podziękowania dla dr hab. Radosława Wilkiewicza, prof. Akademii Sztuki w Szczecinie, który wsparł nas w przygotowaniach do prezentacji wokalnych na Festynie Rodzinnym w dn. 3 czerwca. Już dziś zapraszamy na koncert!

Projekty