Ułatwienia dostępu

Data publikacji

Informacje o projekcie: #FunduszeEuropejskie #FunduszeUE #ProjektyEdukacyjneKoszalina I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois w Koszalinie przystąpiło do realizacji projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie”. Projekt, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 6.9 Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata…

więcej