Ułatwienia dostępu

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. „Piękna nasza Polska cała”.

Dnia 24 maja 2-24 roku został rozstrzygnięty Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. „Piękna nasza Polska cała”. Wzięli w nim udział uczniowie klas drugich i trzecich trzech koszalińskich szkół: SP1, SP4 i SP7. Za kryterium oceny przyjęto sposób ujęcia tematu, estetykę wykonania pracy oraz samodzielność. Przyznano 3 nagrody główne i 4 wyróżnienia.
Uczniowie nagrodzeni to: 

I miejsce: Adrianna Nawrocka, kl. II b, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1;
II miejsce: Zofia Wójcik, klasa III c, Szkoła Podstawowa nr 7;
III miejsce: 
Maja Kosterska, kl. II b, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1;

Wyróżnienie: Antonina Kuklińska, kl. III c, Szkoła Podstawowa nr 7;
Wyróżnienie: Krzysztof Domagała, kl. III c, Szkoła Podstawowa nr 7;
Wyróżnienie: Tomasz Cholewa, kl. II b, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1;
Wyróżnienie: Piotr Wierzbowiecki, kl. III c, Szkoła Podstawowa nr 7.

Najlepsze prace zostały wyeksponowane na okolicznościowej wystawie.

Organizatorzy:
M. Panasowiec,
K. Gajewska

Projekty