Ułatwienia dostępu

Kluczowe pojęcia myślenia historycznego i praktyczne zastosowanie współczesnej techniki – to hasło stało się inspiracją do zorganizowania drugiej edycji Międzyszkolnego Konkursu Historycznego pt. „Mały znawca pojęć historycznych” pod patronatem SP 17 oraz SP23. Zadaniem uczniów klas V –VIII było umiejętne wykorzystanie odnalezionych informacji w rozwiązywaniu problemów. Uczestnicy konkursu za pomocą smartfonów, tabletów i innych urządzeń elektronicznych musieli szybko i prawidłowo zinterpretować różne materiały źródłowe rozwiązując 60 zadań w 60 minut. Wymagało to od uczniów umiejętności porównania informacji , odwołania się do różnych kontekstów historii, rozstrzygnięć logicznych wskazując związki przyczynowo-skutkowe. Nasza intelektualna zabawa okazała się doskonałym ćwiczeniem rozwijającym kompetencje cyfrowe.

LAUREACI KONKURSU:
I miejsce: Filip Thiel SP17
II miejsce: Marcel Kalinowski SP23
III miejsce: Magdalena Gajzner SP17

Wyróżnienia: Agata Pogonowska SP17, Julia Jasińska SP23, Eryk Żeromski SP17, Maciej Pukiewicz SP17 Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Organizatorzy:
mgr Beata Klimaszewska
mgr Adrian Podpirko

Projekty