Ułatwienia dostępu

W ramach koła informatycznego, którego opiekunem jest pan Parys Trojan, uczniowie wzięli udział w zabawie składania pakietu klocków LegoBost. Zanim jednak zabawa lego robotem rozpoczęła się, należało go cierpliwie złożyć. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością czytania instrukcji i odpowiedniego, trwałego łączenia ze sobą poszczególnych klocków.

Chęci i systematyczna praca owocowały odkrywaniem kolejnych etapów uruchamiania powstającej konstrukcji, która po dostarczeniu energii z ogniw ma możliwość poruszania się. Jest sterowana dzięki smartfonom, z wgraną odpowiednią aplikacją.

Dzięki temu uczniowie poznawali nowe sposoby kodowania i sterowania robotami; opanowali umiejętności organizowania swojego miejsca pracy, współpracy w grupie, rozwinęli kreatywność.

Projekty