Ułatwienia dostępu

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA
WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
„Program poprawy jakości kształcenia ogólnego w Koszalinie”
w roku szkolnym 2023/2024

Szkolenia

Lp.Nazwa szkoleniaMiejsce szkolenia (dokładny adres ze wskazaniem nr sali)Data szkoleniaGodziny, w których przeprowadzane jest szkolenieImię i nazwisko prowadzącego szkolenieImiona i nazwiska uczestników projektu, biorących udział w szkoleniuUwagi
1.Szkolenie Trening Umiejętności Społecznych I i II stopniaSzkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie,
ul. Jabłoniowa 23
29.04.2024 r. 30.04.2024 r.14.00 – 17. 15
9.00 – 12.15
Natalia Supeł-LipińskaZuzanna Stankiewicz
2.Terapeuta integracji sensorycznej I, II i III stopniaCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ODITIS
ul. Matemblewska 42 / 1, 80-283 Gdańsk
I stopień 15.04-18.04.2024
II stopień
24.06-06.07.2024
III stopień
19.08-24.08.2024
godz. 09.00-16.30
/ łącznie 200 godzin wiedzy teoretycznej i praktycznej
mgr Ewa Romanik
mgr Izabela Gelleta
Marta Markowska-Staruch
3.Szkolenie Trening Umiejętności Społecznych I i II stopniaOnline: Platforma edukacyjna – Studio Psychologiczne11.05.2024 r.10.00-16.00Joanna Węglarz, Agata HejmowskaElżbieta Maksym
4.Szkolenie Trening Umiejętności Społecznych I i II stopniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie,
ul. Ruszczyca 16, s.14
27-28.05.20248:00-11:15/
8:00-11:15
Ewa Mazurek
5.Szkolenie z zakresu rozwijania u uczniów kompetencji zielonych, cyfrowych, społeczno-obywatelskich i przedsiębiorczościOśrodek Edukacji Ekologicznej, Sarbinowo,
ul. Leśna 2
10-12.06.2024 r.9:00-17:30Osoba wyznaczona przez Fundację Nauka dla ŚrodowiskaNazwiska zostaną wskazane po procesie rekrutacji

Zajęcia dodatkowe dla uczniów:

Lp.Nazwa udzielonego wsparciaMiejsce (dokładny adres ze wskazaniem nr Sali)Data odbywania danego wsparciaGodziny, w których przeprowadzane jest dane wsparcieImiona i nazwiska uczestników projektu, biorących udział w danym wsparciuUwagi
Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu rozpocznie się w roku szkolnym 2024/2025 – informacje w tym zakresie pojawią się w zaktualizowanym harmonogramie
Projekty