Terapia korekcyjno - kompensacyjna i logopedyczna

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze "specyficznymi trudnościami w uczeniu się" prowadzone są od 1993 roku. Celem ich jest usprawnienie zaburzonych funkcji psychomotorycznych niezbędnych do nauki czytania i pisania oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych. Prowadzone w małych grupach, w specjalnie przygotowanym i wyposażonym gabinecie przez mgr Liliannę Pelc i Mirellę Wolską pomogły wielu maluchom i starszym uczniom uwierzyć w siebie i uniknąć roli szkolnego outsidera. Dzieci poddane terapii odzyskują poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, udaje im się w wielu przypadkach przezwyciężyć trudności w I etapie nauki.

Dla uzyskania lepszych efektów, oprócz wykorzystywania typowych ćwiczeń korygujących zaburzone funkcje, nauka czytania odbywa się według autorskiego programu prof. B. Rocławskiego. Wszechstronny rozwój dziecka wspierany jest również przez stosowanie ćwiczeń ruchowych zalecanych przez P. Dennisona - twórcę i propagatora kinestezjologii edukacyjnej, jako "gimnastyka mózgu".

Od 1993 roku objęto w Szkole opieką logopedyczną dzieci klas I - III, a w szczególnych przypadkach także i uczniów starszych. Korygowanie różnorodnych wad wymowy prowadzone przez nauczyciela specjalistę logopedii mgr Marię Przyczkę przynosiło i nadal przynosi widoczne efekty. W terapii duży nacisk położony jest na indywidualną pracę z dzieckiem i jego rodzicami. Tym ostatnim obecność na zajęciach uświadamia znaczenie prawidłowej wymowy w osiąganiu sukcesów szkolnych przez ich dzieci. Wspólne zaś wykonywanie ćwiczeń odgrywa doniosłą rolę w usuwaniu nieprawidłowości.Dalej