Dnia 19 grudnia 2018 r. odbył się Szkolny Konkurs Przyrodniczy dla klas VI "Czy znasz polskie drzewa?" Został on zorganizowany w celu zwrócenia uwagi na piękno i różnorodność polskiej przyrody w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz sprawdzenia kompetencji kluczowych. Przystąpiło do niego 16 uczniów ze wszystkich klas VI: a, b, c, d, e . Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom wiadomości i umiejętności. Najlepszy wynik wyniósł 81%, czyli uczniowie uzyskali wynik 9/11 punktów, trzy uczennice uzyskały wynik 72%, kolejne dwie -63%. Najwięcej uczniów uzyskało wynik 55%. Ponieważ przyjęty wskaźnik zakładał, że 50% uczestników osiągnie wynik co najmniej 30%, to organizatorzy mają powód do ogromnej satysfakcji i wyciągnięcia następującego wniosku: Uczniowie klas szóstych ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie znają i potrafią rozpoznać polskie drzewa. Opiekunkami uczniów z klas: VI a, VI b, VI c, VI e była Lidia Nowosad, opiekunką uczennic z klasy VI d- Dorota Thiel.

A oto lista zwycięzców konkursu:
I miejsce - Adam Wrzecionowski kl. VI e i Szymon Stojek kl. VI e
II miejsce - Paulina Mallek kl. VI d, Konstancja Zdanowicz kl. VI d, Kalina Iwaniak kl. VI e
III miejsce - Elżbieta Kret kl. VI d i Karolina Sadecka kl. VI c

Oprac. Lidia Nowosad

 Kliknij tutaj i zobacz fotorelację