Wśród wielu wydarzeń związanych z rocznicą odzyskania niepodległości znalazły się również spotkania z ludźmi, którzy opowiadali o sprawach i postaciach minionego stulecia.

7 listopada odwiedził naszą szkołę pan Kazimierz Krupiński ze Stowarzyszenia Sybiraków w Koszalinie. Pan Kazimierz jest świadkiem historii. Jako dziecko razem ze swoją rodziną został deportowany z terenów polskich, zajętych przez Związek Sowiecki w 1939 roku, najpierw w rejon Archangielska a potem do Kazachstanu. Nasz gość opowiadał o strasznych warunkach w jakich przyszło żyć Polakom na "nieludzkiej ziemi", o ciężkiej pracy, braku żywności i chorobach dziesiątkujących rodaków. Jedyną nadzieją był powrót do dalekiej ojczyzny, co nie wszystkim było dane. Musimy pamiętać o tych, którzy tam zostali na zawsze, a jedyną ich "winą" było to, że byli i chcieli zostać Polakami. Dawno nie widziałem takiego zainteresowania i uwagi z jaką trzydzieścioro naszych uczniów słuchało słów naszego gościa. Dzięki panu Kazimierzowi zapamiętają jak cennymi wartościami są ojczyzna i niepodległość oraz jak tragiczne mogą być skutki ich utraty.

Następnego dnia gościliśmy pana Lecha Fabiańczyka, znanego i cenionego w Koszalinie popularyzatora historii. Pan Lech opowiadał o Józefie Piłsudskim, jednym z ojców Niepodległości. Bohater jego wykładu w pewnym momencie swojego życia zrezygnował z osobistej kariery i związał się z ruchem niepodległościowym, co w końcu XIX wieku wiązało się z olbrzymim ryzykiem. Piłsudski za swoją działalność został zesłany przez carat na Syberię, gdzie musiał przeżyć kilka lat w bardzo ciężkich warunkach. Jednak nie zrezygnował ze swojego celu, którym była niepodległość Polski. On i inni patrioci celu dopięli, odzyskaliśmy upragnioną niepodległość w 1918 roku. Mam nadzieję, że chwile spędzone z naszymi gośćmi przyczynią się do rozbudzenia zainteresowania najnowszą historią Polski, którą współtworzyli również i nasi bliscy. Wystarczy tylko zapytać dziadków i babcie oraz przekazać to co usłyszymy kolejnemu pokoleniu. To jest zadanie domowe dla każdego ucznia i uczennicy, do rozliczenia się przed kolejną generacją Polaków, dla Tej co nie zginęła i odrodziła się w 1918 roku.