Bardzo dziękujemy Rodzicom z klas I c, II c, III f, III i, IV h za spełnienie pró¶b wychowawczyń i ofiarowanie karmy, zabawek, obróż na rzecz podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierz±t „Le¶ny Zak±tek” w ramach akcji „Karma zamiast kwiatka na zakończenie roku”.
Dziękujemy.
Wychowawczynie klas I c, II c, III f, III i, IV h.

 Kliknij tutaj i zobacz fotorelację