W ramach kręgu tematycznego : "Maj jest kolorowy", uczniowie klasy I b wybrali się na czterogodzinną wycieczkę do pobliskiego zespołu przyrodniczo krajobrazowego "Wąwozy grabowe". Jest to jedyny tego typu obiekt na terenie miasta, wyróżniający się mocno urozmaiconym ukształtowaniem terenu (rzeźbą terenu) i związanym z tym układem roślinności. Wąwozy stanowią naturalną „mini zlewnię” wód opadowych pobliskich gruntów. Porasta je bujna szata roślinna, głównie drzewiasta z silnie wykształconą warstwą podszytów. Powierzchnie nie pokryte drzewostanem porasta najczęściej tarnina oraz inne krzewy. Na terenie wąwozów znajduje się silnie zróżnicowana gatunkowo flora naczyniowa. Znaleźć tu można rzadkie objęte ochroną rośliny takie jak : kruszczyk szerokolistny, marzanka wonna, konwalia majowa, bluszcz, którego kwitnące okazy na tym terenie występują bardzo licznie. (zdjęcia: uczeń klasy I b - Leon Kukiełka)

 Kliknij tutaj i zobacz fotorelację