Święto Flagi w Szkole Podstawowej nr 17 w Koszalinie


Kliknij na zdjęciu aby je powiększyć.

"Patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Oparty jest on na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością".

Do realizacji powyższych treści z zakresu wychowania patriotycznego 24 kwietnia przygotowaliśmy w Szkole Podstawowej nr 17 w Koszalinie, z okazji Święta Flagi, gazetkę okolicznościową oraz wykonaliśmy zdjęcie "żywej flagi". Dzieci z klas czwartych, ubrane w barwy narodowe, pozowały do zdjęcia, ustawiając się na wzór symbolu państwowego. Pomysłodawczyniami tego działania były Panie Karolina Wojtowicz i Edyta Sikorska.

Celem tego wydarzenia było kształtowanie więzi emocjonalnej ucznia ze społecznością szkolną, kształtowanie właściwej postawy i szacunku do kraju ojczystego, jego kultury, tradycji. Poprzez tego typu uroczystości staramy się budzić w naszych uczniach przywiązanie do Ojczyzny - uczymy dostrzegać jej piękno.