28 września dwie klasy siódme (7a i 7b) uczestniczyły w XVII Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki w Politechnice Koszalińskiej. Uczniowie brali udział w pokazach popularnonaukowych, zwiedzaniu pracowni i laboratoriów oraz innych atrakcjach zarówno dla umysłu jak i ciała (smaczna grochówka). Celem było zaszczepienie zainteresowania światem nowoczesnych technologii i pokazanie do czego można ją twórczo wykorzystać. Organizatorzy przygotowali prezentacje o intrygujących tytułach: „Czy niszczenie może być pouczające?”, „Czy czarne zawsze jest czarne?”, „Co widać przez lunetę?”, czy też „Koszalin w trójwymiarze”. Młodzież miała okazję zagłębić się w labiryntach takich dziedzin nauk jak geoinformatyka, robotyka lub fotogrametria. Miejmy nadzieję, że ta wizyta będzie inspiracją na przyszłość do wyboru poszukiwanego i ciekawego zawodu. Jednocześnie oczekujemy, że nasi uczniowie będą rzetelnie zgłębiać nauki ścisłe, zwłaszcza Królową Nauk – matematykę, która stanowi uniwersalne narzędzie do studiowania w politechnikach oraz język angielski umożliwiający korzystanie z dorobku nauki światowej i dający możliwości pracy poza granicami naszego kraju. Uczestnicy naszej wycieczki powinni już teraz zacząć zastanawiać się również nad swoimi psychologicznymi predyspozycjami do wykonywania różnych zawodów ponieważ ich przyszła kariera zaczyna się od solidnego i wszechstronnego wykształcenia, które zdobywają w Szkole Podstawowej nr 17 w Koszalinie.
Na co nadzieję mają organizatorzy:
Pani Marta Strugała - nauczyciel matematyki
Pani Marcelina Bielak – psycholog szkolny
Pan Piotr Skołozdrzy – nauczyciel języka angielskiego