I MIEJSCE
Igrzyska Młodzieży Szkolnej - MINIKOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW
W dniach 18,20 i 22.01.2016 r. w ZS Nr 11 w Koszalinie odbyły się Powiatowe Mistrzostwa w Minikoszykówce Chłopców. Do rozgrywek zgłosiły się następujące Szkoły: SP Nr 3, SP Nr 5 "I", SP Nr 5 "II", SP Nr 7, SP Nr 10 "I", SP Nr 10 "II", SP Nr 13, SP Nr 17 "I" ,SP Nr 17 "II". Mecze zostały rozegrane w trzech grupach, systemem ,,każdy z każdym''. Do rozgrywek finałowych, które również zostały rozegrane systemem "każdy z każdym", przystąpiły zwycięskie drużyny z każdej grupy zasadniczej.
1. SP Nr 3
2. SP Nr 10 I
3. SP Nr 17 I
O ostatecznej kolejności zdecydowały osiągnięte wyniki w poszczególnych grach:
I miejsce - SP Nr 17 "I"
II miejsce - SP Nr 10 "I"
III miejsce - SP Nr 3

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż SP 17 "I" w rozgrywce finałowej pokonało obydwie drużyny. Dalszym etapem rozgrywek będą IMS na poziomie rejonowym, do których kwalifikacje uzyskały dwie pierwsze drużyny, tj. SP Nr 17 "I" oraz SP Nr 10 "I". Wszystkim uczestnikom dziękujemy za sportową postawę, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zobacz fotorelację.