Kompozycja w programie graficznym GIMP powstała w ramach szkolnego konkursu grafiki komputerowej.

Dalej (Next)