KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

3 września 2018                      rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 

19 września 2018                     zebranie z rodzicami

 

2 listopada 2018                      dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN
                                                               z dnia 5.10.2010r., Dz. U. Nr 186, poz. 1245 (przypadający po Święcie       
                                                               Zmarłych) - w tym dniu szkoła zapewnia opiekę świetlicową

 

7 listopada 2018                                zebranie z rodzicami

 

9 listopada 2018                                Święto Szkoły – uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

 

listopad 2018                       egzaminy próbne wewnętrzne

 

30 listopada 2018                              Dzień Ciateczkowy

 

grudzień 2018                                   egzaminy próbne OKE

 

19 grudnia 2018                               zebranie z rodzicami – informacja pisemna o zagrożeniu ocenami obniżonymi  
                                                          zachowania i niedostatecznymi na koniec semestru

 

24 – 31 grudnia 2018                 zimowa przerwa świąteczna

 

do 25 stycznia 2019                          wystawianie ocen semestralnych; obowiązek zapoznania uczniów, a za ich
                                                           pośrednictwem rodziców z wszystkimi wystawionymi ocenami

 

25 stycznia 2019                                koniec I semestru

 

28 stycznia – 8 lutego 2019         ferie zimowe

 

12 lutego 2019                                   semestralna rada klasyfikacyjna

 

13 lutego 2019                      semestralne zebranie z rodzicami

 

19 lutego 2019                      semestralna rada podsumowująca

 

3 kwietnia 2019                                 zebranie z rodzicami

 

10, 11, 12 kwietnia 2019           egzaminy gimnazjalne

 

15, 16, 17 kwietnia 2019           egzaminy ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych, szkoła zapewnia opiekę świetlicową

 

18 kwietnia - 23 kwietnia 2019     wiosenna przerwa świąteczna

 

2  maja 2019                                      dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN
                                                            z dnia 5.10.2010r., Dz. U. Nr 186, poz. 1245 (odpracowany 8 czerwca 2019 Festynem
                                                            Szkolnym) - w tym dniu szkoła zapewnia opiekę świetlicową

 

15 maja 2019                                     zebranie z rodzicami – informacja pisemna o zagrożeniu ocenami obniżonymi 
                                                            zachowania i niedostatecznymi na koniec semestru

 

do 6 czerwca 2019                            wystawianie ocen końcoworocznych; obowiązek zapoznania uczniów, a za ich
                                                           pośrednictwem rodziców z wszystkimi wystawionymi ocenami

 

8 czerwca 2019                                 Festyn Rodzinny

 

13 czerwca 2019                               końcoworoczna rada klasyfikacyjna

 

17 czerwca 2019                               rada podsumowująca

 

21 czerwca 2019                               zakończenie roku szkolnego