Szczepienia COVID-19

Dla rodziców od Ministerstwa poprzez dyrekcję i wychowawców klas rodzice otrzymali  poprzez dziennik elektroniczny lub w inny informację o możliwości szczepień. Deklaracje zbierane są do 15 września przez wychowawców.

 


deklaracjanaszczepienia.docx


kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszcze
pieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19.pdf


listministrazdrowiadodyrektorowszkolnauczycielirodzicowws
prawieszczepiennastolatkow.pdf


szczepieniauczniowwwieku1218latrekomendacjedlarodzicowplakatinformacyjny.png

 

 Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na stronie MEiN