Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie w okresie zawieszenia zajęć  w roku szkolnym 2020/2021.

Załącznik nr 1

 do Zarządzenia Dyrektora Nr 8/ 2020

 z dnia 23 października 20202 r.