ZARZĄDZENIE Nr 8/2020

DYREKTORA  Szkoły Podstawowej nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie

z dnia 23 października  2020 r.

w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
od dnia 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.