Ogłoszenie dla rodziców

Szkoła rezygnuje ze zbierania oświadczeń rodziców dotyczących stanu zdrowia dziecka w związku z pandemią COVID-19, a dotychczas zebrane zostają anulowane.