Ogłoszenia

Wyprawka ucznia klasy pierwszej

 Poniżej przekazujemy Państwu wykaz przyborów, z których będziemy korzystać w czasie zajęć w klasie I. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w przedmioty z listy.

Czytaj więcej...

Zgłoszenia uczniów do świetlicy na rok szkolny 2019/2020

Informujemy, że zgłoszenia dzieci do świetlicy na rok szkolny 2019/20 odbywają się od 01 września 2019 r.

W związku z tym przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych, poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

Aktualny formularz dostępny jest u nauczycieli świetlicy  oraz na stronie szkoły.