Ogłoszenia

Rok szkolny 2019 czas zakończyć

Uroczyste zakończenie  roku  szkolnego rozpoczniemy w środę 19 czerwca 2019 roku

Zapraszamy:

  1. klasy III - 9:30  -  sala gimnastyczna
  2. klasy I - II oraz IV – VII - godz. 9:30 – w wyznaczonych salach lekcyjnych
  3. klasy VIII - 11.00 -  sala gimnastyczna
  • klasa II B – godz. 8:00
  • klasa IV f – godz. 8:00
  • Klasa V C - godz 8:00 sala 37
  • klasa Vi - 10:00 - sala 36
  • klasa IVh - 9:30 - sala 8 blok C (za łącznikiem) piętro 1

 

 

 

Zgłoszenia uczniów do świetlicy na rok szkolny 2019/2020

Informujemy, że zgłoszenia dzieci do świetlicy na rok szkolny 2019/20 odbywają się od 01 września 2019 r.

W związku z tym przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych, poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

Aktualny formularz dostępny jest u nauczycieli świetlicy  oraz na stronie szkoły.