Ogłoszenia

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020

DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie

z dnia 06 listopada 2020 r.

w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkoły
od dnia 09 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r.

 

 

 

 

Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie w okresie zawieszenia zajęć  w roku szkolnym 2020/2021.

Załącznik nr 1

 do Zarządzenia Dyrektora Nr 8/ 2020

 z dnia 23 października 20202 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 8/2020

DYREKTORA  Szkoły Podstawowej nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie

z dnia 23 października  2020 r.

w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
od dnia 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.

UWAGA!

Szanowni Państwo!

 Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne prosimy ograniczyć wizyty w sekretariacie szkoły, a większość spraw prosimy załatwiać telefonicznie lub przez internet.

Czytaj więcej...