Organizowane akcje i zbiórki

Na terenie szkoły Organizowana zostaje zbiórka karmy dla zwierząt z koszalińskiego schroniska.

Całość zebranej karmy wraz z kartką ( klasa, ile zebrała) dostarczają do szatni do boksu nr 38 w dniach 12-13 10.2020 r.

Nauczyciele biologii i geografii