Śpiewamy w kanonie

I Międzyszkolny Konkurs Dziecięcych Chórów i Zespołów Wokalnych

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie

Cele Konkursu:

1. wzbogacenie oferty konkursowej dla dziecięcych chórów i zespołów wokalnych;

2. propagowanie dziecięcej literatury chóralnej z uwzględnieniem kanonu jako najprostszej formy wielogłosowej.

3. integracja, wymiana doświadczeń, nawiązywanie współpracy pomiędzy chórami, zespołami i ich dyrygentami;

4. uwrażliwienie na piękno śpiewu chóralnego mieszkańców powiatu koszalińskiego;

5. doskonalenie warsztatu wykonawczego i poczucia świadomości artystycznej przez

chóry oraz dyrygentów;

Termin Konkursu: 28.02.2020 r.                                     Regulamin