Ogólnopolski konkurs Plastyczno-fotograficzny

„Ja i mój niepełnosprawny przyjaciel”

I Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Ja i Mój Niepełnosprawny Przyjaciel”, jest Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie - nauczyciele: Agata Beszczyńska – Kurpisz, Anna Woszczyńska.

II Cele Konkursu

1. Głównym celem konkursu jest popularyzacja integracji społecznej zdrowych i niepełnosprawnych osób.
2. Cele szczegółowe:

  2.1. kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych,

  2.2. kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wśród społeczeństwa,

  2.3. wskazanie sposobów pomocy niepełnosprawnym dzieciom i osobom dorosłym,

  2.4. podnoszenie wiedzy społeczeństwa o niepełnosprawności.

3. Celem konkursu jest również pobudzenie wyobraźni plastycznej, kreatywności i możliwości zaprezentowania swoich umiejętności uczestnikom konkursu.

III Uczestnicy Konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII na terenie całej Polski.

 

Regulamin szczegóły

Zgoda