„Witraż wiosenny”

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

 

Organizatorem konkursu plastycznego jest świetlica Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie.
CELE KONKURSU:
- inspiracja wyobraźni twórczej uczniów;
- stworzenie możliwości rozwoju talentu;
- Rozwijanie zainteresowań dzieci;
- Prezentacja twórczości uczniów
– zorganizowanie wystawy zgłoszonych prac.
TEMAT KONKURSU:
„Witraż wiosenny”
- technika wykonania: praca wykonana w formacie A4 o dowolnym kształcie,
- rodzaj materiału: papier, bibuła, szkło

Regulamin