Laurka dla mamy

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS II-IV DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

 

Cele konkursu

- rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia,

- wyłanianie plastycznych i redakcyjnych talentów,

-promocja Dnia Matki,

-kształcenie umiejętności redagowania życzeń,

-kształcenie umiejętności wyrażania uczuć.

Regulamin