XV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KRASOMÓWCZY

W KILKU SŁOWACH…,

CZYLI HISTORIE 2020 ROKU!

Drodzy Poloniści! Serdecznie zapraszamy

 

W tym roku zadaniem uczestnika konkursu będzie jak najpiękniejsze opowiedzenie historii:

  1. zaczerpniętej z ulubionej książki lub
  2. z wybranego przez ucznia filmu albo
  3. wymyślonej bądź zasłyszanej.

Najważniejsze w konkursie będzie to,  jak uczeń opowie swoją historię. Ważna będzie płynność, swoboda wypowiedzi, pewność siebie. Uczestnik może bawić, straszyć, zaskakiwać i śmieszyć. Najważniejsze, żeby sposobem opowiadania oczarował odbiorców J

CELE KONKURSU:

  • rozwijanie wśród dzieci kultury żywego słowa;
  • poszukiwanie młodych talentów krasomówczych;
  • wdrażanie dzieci do publicznych wystąpień;
  • włączanie dzieci w kształtowanie kultury regionalnej.

Regulamin konkursu