„Będę bajkopisarzem”

VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Literackiego dla kl. III

 

  1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie przy ul. Wańkowicza 11

Tel. (0-94) 345-17-30

  1. Termin: 4 listopada b.r. – 2 grudnia 2019 r.- dostarczenie prac konkursowych.            
  1. Cele konkursu:

- kształcenie umiejętności wyrażania myśli w postaci utworu literackiego,

- doskonalenie umiejętności wypowiedzi,

- rozwijanie ekspresji twórczej dziecka poprzez działalność literacką,

- odkrywanie własnych zdolności, możliwości, rozwijanie wrażliwości literackiej,

- rozwijanie fantazji i wyobraźni uczniów.

  1. Adresaci konkursu: Uczniowie klas III szkół podstawowych z Koszalina i okolic

Regulamin konkursu