WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
"PEJZAŻE WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO"


Temat: Piękne i ciekawe krajobrazowo miejsca naszego województwa.

Organizatorzy:
Nauczyciele świetlicy Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie:
Anna Durawa, Krystyna Grabowska, Adrian Podpirko

Cele konkursu:

  • wzbudzanie zamiłowania i zainteresowania dzieci fotografią,
  • prezentacja i popularyzacja możliwości twórczych uczniów w dziedzinie fotografii,
  • przedstawienie za pomocą fotografii interesujących geograficznie zakątków woj. zachodniopomorskiego,
  • budowanie i wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne podróżowanie,
  • kształtowanie postaw proekologicznych poprzez wrażenia estetyczne wywołane pięknem i unikatowością przyrody odwiedzanych zakątków naszego województwa.

Regulamin konkursu