"Zając wielkanocny" 2019-2020

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

  1. Do konkursowych zmagań zapraszamy uczniów klas I-III.
  2. Tematyką prac konkursowych jest ZAJĄCZEK WIELKANOCNY wykonany przy użyciu różnorodnych materiałów wybranych dowolnie przez uczestnika konkursu. Mile widziane prace o charakterze przestrzennym i pół przestrzennym.
  3. Prace konkursowe przyjmujemy od 16.03 do 04. 2020r. w świetlicy SP 17.
  4. Każda praca powinna być podpisana : imię i nazwisko ucznia, klasa, opiekun  lub wychowawca, nazwa, nr i adres szkoły, nr tel. kontaktowego, podpisana przez rodziców lub opiekunów dokumentacja RODO.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na dzień 04.2020r.
  6. Informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie internetowej sp17koszalin.com.pl  w zakładce  „KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE”  oraz na Facebooku świetlicy sp 17.
  7. Atrakcyjne nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną wręczone na forum klasy lub oczekiwać będą w sekretariatach szkół, do których uczęszczają nagrodzeni uczniowie w dniu 04.2020r.
  8. Prosimy o przekazanie tej informacji wychowawcom klas I-III.

Regulamin konkursu