"Ekoludek" 2019-2020

Miedzyszkolny Konkurs Ekologiczno-plastyczny

  1. Do konkursowych zmagań zapraszamy uczniów klas I-III.
  2. Tematyką prac konkursowych jest postać EKOLUDKA wykonana przy użyciu różnorodnych materiałów wtórnych wybranych dowolnie przez uczestnika konkursu. Mile widziane prace o charakterze przestrzennym i pół przestrzennym.
  3. Prace konkursowe przyjmujemy od 20.04 do 22.05.2020r. w świetlicy SP 17.
  4. Każda praca powinna być podpisana : imię i nazwisko ucznia, klasa, opiekun lub wychowawca, nazwa i adres szkoły, podpisana przez rodziców lub opiekunów dokumentacja RODO.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na dzień 25.05.2020r.
  6. Informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.sp17koszalin.com.pl w zakładce  KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE” oraz na Facebooku świetlicy sp 17.
  7. Atrakcyjne nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną wręczone na forum klasy lub oczekiwać będą w sekretariatach szkół, do których uczęszczają nagrodzeni uczniowie w dniu 28-29.05.2020r.
  8. Organizatorzy konkursu proszą o przekazanie tej informacji wychowawcom klas I-III.

Regulamin konkursu