Aktualności

Odwiedziny w Zespole Szkół nr 9 "Elektronik".

W dniu dzisiejszym uczniowie klas 8 D i 8 E w ramach poznawania oferty koszalińskich szkół średnich odwiedzili Zespół Szkół nr 9 /Elektronik/.

Dzięki uprzejmości całej dyrekcji szkoły a szczególnie wicedyrektora Pana Tomasza Pukiewicza oraz kierownika szkolenia praktycznego Pana Rafała Traczyka nasi uczniowie mieli możliwość rozmowy ze szkolnym doradcą zawodowym i przedstawicielami samorządu szkolnego. Ósmoklasiści naszej szkoły zobaczyli pracownie przedmiotów zawodowych,  jak i ogólnych a także warsztaty szkolne.

 

Tydzień wcześniej uczniowie obu klas odwiedzili Zespół Szkół nr 1 w Koszalinie – popularny Ekonom.

Tomasz Durawa