Aktualności

 

Od 4 maja 2020 r.  boisko Orlik
przy Szkole Podstawowej nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie

 

czynne:     od poniedziałku do  piątku  w godz. 15.00 - 19.00
                  sobota niedziela  - po uzgodnieniach z Animatorem

 

 

Korzystających obowiązuje regulamin i następujące zasady bezpieczeństwa:

 

1.   Obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na obiekt i po jego opuszczeniu).

2.   Korzystanie z boiska wyłącznie w obecności Animatora jako osoby wyznaczonej przez Zarządzającego obiektem.

3.   Liczba jednorazowo przebywających na obiekcie:

  - 6 osób +  Animator- boisko do piłki nożnej,

  - 6 osób +  Animator- boisko wielofunkcyjne

4.   Weryfikacja uczestników (zgłoszenie do Animatora osób wchodzących na obiekt).

5.   Zachowanie dystansu (minimum 2 metry) pomiędzy przebywającymi na obiekcie.

6.   Przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy.

7.   Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).

8.   Dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie.

9.   Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.

10.   Korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

11.   Jednostka treningowa trwa 30 minut. Pomiędzy wchodzącą a wychodzącą grupa następuje 15 minutowa przerwa.

12.   Dzieci do 13. roku życia mogą korzystać z obiektu tylko pod opieką osoby dorosłej.

13.   Do godziny 15.00 boiska są do dyspozycji Szkoły – korzystający są pod opieka trenera.

 

Podpisano

Zarządzający obiektem