Aktualności

Szanowni Państwo,
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca włącznie funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W dniach 12 i 13 marca (czwartek, piątek) szkoła prowadzi tylko zajęcia opiekuńcze. Dotyczy to wyjątkowych przypadków uczniów klas I-III, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.
Od poniedziałku 16 marca wszystkie zajęcia prowadzone w szkole są zawieszone, uczniowie nie przychodzą do szkoły, a szkoła jest zamknięta.
Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne w trakcie zawieszenia zajęć dzieci powinny pozostawać w domach, unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).
Czas ten nie jest okresem ferii. Nauczyciele przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Będą je udostępniać przez platformy komunikacyjne, e-mail i komunikator dziennika elektronicznego. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże także informacje dotyczące e-materiałów, z których bezpłatnie mogą korzystać uczniowie i nauczyciele.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z poważaniem,
Dyrektor szkoły
Danuta Stroińska