Aktualności

III B w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej

Uczniowie z klasy III B uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w Filii Nr 11. Podczas zajęć uczniowie dzięki bohaterowi „Czarnej książki kolorów” próbowali wczuć się w sytuację osoby niewidomej. Celem zajęć było wprowadzenie uczniów do świata zmysłów bez użycia wzroku oraz wejście w rolę osoby niewidomej.

Uczniowie wzięli udział w ćwiczeniach bazujących na wyłączeniu zmysłu wzroku.  Dzieci zostały zapoznane z alfabetem Braille’a – napisały swoje imię przy użyciu poznanych znaków, wykonały czarną plasteliną na czarnej kartce obrazki, które następnie próbowały rozpoznać przy użyciu dotyku a także spróbowały swoich sił w rozpoznawaniu różnorodnych przedmiotów użytku codziennego przy użyciu zmysłu dotyku lub węchu. Podczas rozmowy poruszany był temat trudności na jakie napotykają osoby niepełnosprawne w codziennym życiu. Zajęcia były dla dzieci cenną lekcją kształtującą rozumienie różnorodności społeczeństwa.