Aktualności

Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w klasach VIII - mych

 3 grudnia na zaproszenie pana Tomasza Durawy do naszej szkoły przybyła grupa studentów ratownictwa medycznego z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Studenci spotkali się z uczniami klasy 8 A i odbyli z nimi zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ramach ćwiczeń uczniowie mieli możliwość utrwalenia umiejętności z zakresu:

  1. Sztucznego oddychania i masażu serca osoby dorosłej
  2. Sztucznego oddychania i masażu serca dziecka
  3. Pozycji bocznej oraz chwytu Heimlicha

 /za Wikipedią: technika pomocy przedlekarskiej stosowana przy zadławieniach.
Polega na wywarciu nacisku na przeponę, w celu sprężenia powietrza znajdującego
się w drogach oddechowych i „wypchnięcia" obiektu znajdującego się w tchawicy. Manewr Heimlicha/

  1. Technik opatrywania ran i unieruchamiania złamań

Ćwiczenia tego rodzaju odbędą w kolejnych terminach pozostałe klasy VIII. Zajęcia z tego zakresu wpisują się w problematykę poruszaną na zajęciach EDB /Edukacja dla Bezpieczeństwa/.

Opracował Tomasz Durawa