Aktualności

Klasa druga SP 17 w Koszalińskim Muzeum Wody

Uczniowie klasy II a wraz z wychowawcą Katarzyną Śliwińska –Słotą  odwiedzili Muzeum Wody w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego.To pierwsze wodociągowe muzeum wody w Polsce.

Dziś mieści się tu ekspozycja przypominająca, że pierwsze rury doprowadzające do Koszalina wodę ze źródeł na Górze Chełmskiej budowane były z drewnianych bali. Najstarszy eksponat pochodzi z pierwszej połowy XVIII w.

Wodociągowe Muzeum Wody to także miejsce, gdzie zebrano pamiątki pokazujące, jak rodziła się wodno-kanalizacyjna firma w powojennym Koszalinie. Można tu obejrzeć mapy, kopie dokumentów, zdjęcia i urządzenia, które niegdyś wykorzystywane były na co dzień w pracy, dziś znalazły honorowe miejsce na muzealnej ekspozycji.

Uczniowie wzięli udział w bardzo ciekawych zajęciach po hasłem „Nie wrzucam śmieci do śmieci", które poprowadziła Pani Bogumiła Tiece.  Dzieci dowiedziały się m. in.  o historii powstania sieci kanalizacji w Koszalinie, jaką rolę pełnią wodociągi miejskie, o istocie wody niezbędnej do życia i  skąd właściwie bierze się woda w kranie. Troska o środowisko naturalne i dobro wspólne jakim jest woda jest jednym z priorytetowych zadań  każdego z nas – mieszkańca Ziemi.