Aktualności

Akcja kotylion

Na zajęciach techniki uczniowie klas IV – VI wykonywali kotyliony, pod kierunkiem nauczycielek.

Celem w/w zajęć było kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich, tj.:

1/ Zwiększenie poczucia przynależności do narodu polskiego, duma z bycia Polakiem

2 /Pogłębienie wiedzy uczniów na temat wydarzeń dotyczących odzyskania przez Polskę niepodległości i budowy państwowości

3/Kształtowanie szacunku do symboli narodowych

7/Poznanie kalendarza ważnych dla kraju uroczystości państwowych

8/ Kształtowanie właściwych postaw w odniesieniu do symboli narodowych.

Każdy uczeń przygotował dwa kotyliony: jeden dla siebie, drugi udostępniał dla szkoły na jej potrzeby – apelu na 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę (dla rodziców, gości i uczniów klas I-III).