Aktualności

Wycieczka do Warszawy

10 i 11 czerwca uczniowie klasy 8a oraz przedstawiciele 8b byli na wycieczce w Warszawie. Zwiedzili ważne dla każdego rodaka miejsca: Zamek Królewski, Pałac Staszica, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wiele innych.

Wymieniłem tylko trzy ponieważ świadczą one, że my Polacy potrafimy tworzyć prawo i być przykładem dla innych:w Zamku Królewskim uchwalono pierwszą w Europie konstytucję - 3 maja 1791 roku, umiemy walczyć w obronie Ojczyzny - Powstanie Warszawskie 1944 oraz, co szczególnie ważne dla uczniów, widzimy swoją przyszłość w rozwijaniu nauki - Pałac Staszica jest obecnie siedzibą Polskiej Akademii Nauk.

Jeżeli połączymy te trzy wartości, otrzymamy wynik w postaci Nowoczesnego Patriotyzmu, którego uczniowie tych klas otrzymali potężną dawkę.

Pomimo upału, który też może stanowić ważną wskazówkę, że w życiu trzeba starać się odważnie i wytrwale przezwyciężać trudności, a nie tylko narzekać, wspólny wyjazd miał wymiar turystyczno-edukacyjno-patriotyczny, co jest szczególnie ważne w roku stulecia odzyskania niepodległości.