Aktualności

W świecie mitów greckich przedstawienie  dla klas V

 W klasach  Va, Vd i Ve  od września 2018r.  realizowany  był projekt „Mitologia wokół nas" . W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie korzystali z różnych źródeł, przygotowywali prezentacje, wcielali się w postacie mityczne, a wszystko po to, aby dostrzec oddziaływanie mitów greckich na literaturę, sztukę, nazewnictwo, język codzienny Polaków.

W realizację projektu szczególnie zaangażowani byli „kreatywni", czyli uczniowie uczestniczący w zajęciach kształtujących kreatywność, którzy  dodatkowo  przygotowali przedstawienie pt. „Demeter i Kora" i „Mit o Pandorze opowiedziany na nowo". Inscenizację obejrzeli uczniowie klas piątych.

 Anetta Lubarczyk