opracował: mgr Tomasz Durawa

PIONOWE ZNAKI DROGOWE

Znaki nakazu i informacyjne

Znaki ostrzegawcze i zakazu

Znaki drogowe ważne dla pieszych

RZUTOWANIE PROSTOKĄTNE

Przystępując do rysowania należy posiadać dobrze zatemperowany ołówek, linijkę lub ekierkę oraz sprawny cyrkiel. Rysując rysunek należy pamiętać o stosowaniu odpowiednich grubości linii - grubej do wykonywania obrysu przedmiotu, oraz cienkiej do zaznaczenia tzw. linii znoszących.

Rzutowanie prostokątne jest to technika przedstawiającatrójwymiarową bryłę (3D) na płaszczyźnie dwuwymiarowej. Aby przedstawić taką bryłę na płaszczyźnie należy ją odpowiednio ustawić względem trzech rzutni:

 • na rzutni I powstaje rzut z przodu
 • na rzutni II powstaje rzut z góry
 • na rzutni III powstaje rzut z boku

Poniżej przedstawię prawidłową technikę rzutowania następującej bryły geometrycznej:

Aby poprawnie w rzutach prostokątnych narysować przedstawioną powyżej bryłę po wyznaczeniu rzutni należy:

 1. wyznaczyć na rzutni I rzut z przodu
 2. poprowadzić linie znoszące od każdej krawędzi w kierunku rzutni II i III
 3. na ich podstawie wyznaczyć na rzutni II rzut z góry
 4. do linii ograniczającej z prawej strony rzutnie II poprowadzić poziomo od wszystkich krawędzi linie znoszące
 5. używając cyrkla od punktów przecięcia poziomych linii znoszących poprowadzić łuki w kierunku rzutni III
 6. na rzutni III przdłużyć łuki pionowo ku górze aż do ich przecięcia z poziomymi liniami znoszącymi
 7. powstałe na rzutni III punkty przecięcia linii znoszących połączyć linią grubą

Uważnie przyjżyj się rysunkowi ponieważ on obrazuje opisaną wyżej procedurę.

ZNORMALIZOWANE ARKUSZE RYSUNKOWE

Wymiary w tabeli podano w milimetrach. Pamiętaj 1 [cm] = 10 [mm]


Kliknij na rysunek aby go powiększyć.

 LP 

 FORMAT 

 WYMIAR ARKUSZA 

1

A4

210x297

2

A3

297x420

3

A2

420x594

4

A1

594x841

5

A0

841x1189

OBRAMOWANIE RYSUNKU TECHNICZNEGO

Każdy rysunek techniczny bez względu na jego wymiary wymaga wykonania obramowania. Ramka ta musi być wykonana linią cienką w odległości 5 [mm] od krawędzi arkusza rysunkowego.

TABLICZKA RYSUNKOWA

Tabliczka rysunkowa zawiera ważne informacje dodatkowe dotyczące konkretnego rysunku technicznego. Umieszcza się ją zawsze w prawym dolnym rogu arkusza rysunkowego. Tabliczka zawiera m.in. następujące informacje:

 • imię i nazwisko autora rysunku
 • imię i nazwisko osoby sprawdzającej poprawność wykonania rysunku
 • temat rysunku
 • podziałkę rysunku
 • datę wykonania rysunku
 • numer rysunku

Spójrz na poniższy rysunek. Pamiętaj wymiary podane są w milimetrach.


Kliknij na rysunek aby go powiększyć.

PODSTAWOWE ZASADY WYMIAROWANIA

Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. Przystępując do wymiarowania przedmiotów należy pamiętać o kilku podstawowych zasadch, a mianowicie o:

 • niezamykania łańcuchów wymiarowych (RYS. 1)
 • niepowtarzania wymiarów (RYS. 2)
 • stawiania wszystkich wymiarów koniecznych (RYS. 3)

RYS.1

RYS.2

RYS.3

Wstecz