Wiesława Łucyn Joanna UtechtOstatnia aktualizacja: 27 maja 2013 roku.

Biblioteka szkolna

Swoją działalność rozpoczęła w roku szkolnym 1983/84 w Zespole Szkół Muzycznych. 1 września 1984 roku biblioteka otworzyła swe podwoje dla czytelników w obecnej siedzibie. Składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni. Pracownikami naszej biblioteki byli:
 • Lidia Jankowska od 1983 r. do 2006 r.
 • Izabela Jankowska od 1985 r. do 1999 r.
 • Natalia Markiewicz od 1986 r. do 1988 r.
 • Barbara Kucal od 1988 r. do 1989 r.
 • Marcjanna Pszczelińska od 1989 r. do 1999 r.
 • Alicja Drewczyńska od 1989 r. do 2004 r.
 • Elżbieta Cichecka od 2002 r. do 2006 r.
 • Bożena Grzybowska od 2005 r. do 2006 r.
 • Małgorzata Filipiak od 2008 r. do 2010 r.
Obecnie pracują w niej z zaangażowaniem
 • od 2004 r. p. Wiesława Łucyn
 • od 2006 roku p. Joanna Utecht
Zbiory zostały sklasyfikowane i uporządkowane w systemie UKD. Wyodrębniony jest obszerny księgozbiór dla najmłodszych czytelników oraz kącik książek z dedykacją autorów. Stan księgozbioru wynosi 11.329 woluminów. Nasi czytelnicy mają wolny dostęp do półek. Różnorodny tematycznie księgozbiór stwarza uczniom warunki do samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy. Na zbiory biblioteczne oprócz książek, składają się publikacje nauczycieli, teczki tematyczne zakładane i uaktualniane przez bibliotekarzy oraz albumy wykonane przez uczniów. Zbiory biblioteczne do niedawna gromadzone były w znacznej mierze dzięki dofinansowywaniu Rady Rodziców. Obecnie nowości czytelnicze pozyskiwane są głównie dzięki współpracy nauczycieli bibliotekarzy z wydawnictwami. Karty książek, karty czytelników i profesjonalnie prowadzone katalogi przeszły do historii. Zbiory nasze zostały opracowane za pomocą programu bibliotecznego MOL 2000+ i od 2011 roku wypożyczanie książek odbywa się komputerowo. Od 2012 roku przeszliśmy na nowy program MOL Optivum. W czytelni uczniowie mają do dyspozycji cztery stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Dobre warunki pracy, doskonała atmosfera oraz estetyka pomieszczeń sprzyjają częstym odwiedzinom uczniów. Średnia odwiedzin uczniów w czytelni w roku 2011/2012 wyniosła 34 osoby na dzień, a średnia dzienna wypożyczeń to 85 książek. Obok głównej funkcji gromadzenia, udostępniania zbiorów i wszechstronnej informacji, biblioteka prowadzi szeroką działalność pedagogiczną. Na stałe do kalendarza imprez szkolnych weszły:
 • Uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych;
 • Obchody Międzynarodowego Miesiąca Biblioteka Szkolnych;
 • Międzyszkolny konkurs Czytelniczy dla uczniów klas drugich;
 • Obchody Międzynarodowego Miesiąca Biblioteka Szkolnych;
 • Międzyszkolny Konkurs czytelniczy dla uczniów klas czwartych;
 • Szkolny Slam Poetycki;
 • Spotkania z lokalnymi twórcami;
 • Szkolne eliminacje konkursów recytatorskich: "Mały Konkurs Recytatorski" i "Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne".
Poza tym w bibliotece odbywają się szkolne konkursy czytelnicze dla uczniów wszystkich grup wiekowych, ciekawe wystawy i prezentacje, spotkania z twórcami i hobbystami, lekcje biblioteczne, przedstawienia i inne przedsięwzięcia. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z bibliotekarzami z innych szkół, z Miejską Biblioteką Publiczną i Pedagogiczną, z Centrum Edukacji Nauczycieli, z przedstawicielami różnych wydawnictw, a także przygotowują naszych uczniów do międzyszkolnych konkursów czytelniczych, literackich i recytatorskich oraz włączają się we wszystkie uroczystości szkolne. Na imprezy organizowane w czytelni zapraszani są rodzice naszych uczniów, a także goście z zewnątrz. W ostatnich latach najbardziej wpisały się w pamięć następujące przedsięwzięcia:

 • Wystawa i przedstawienie poświęcone pamięci Jana Pawła II;
 • Program poetycko - muzyczny pt. "W świecie muzyki F. Chopina";
 • Wystawa i prezentacja pt. "Dawnych wspomnień czar" przedstawiająca szkołę z czasów rodziców, dziadków oraz szkolne zdjęcia naszych nauczycieli;
 • Wystawa i prezentacja prac plastycznych uczennicy naszej szkoły Julii Irzyk;
 • Wystawa plakatów i prezentacja poświęcona życiu, twórczości i pasjom Janusza Korczaka.
Wszystkie działania nauczycieli bibliotekarzy mają na celu rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych dzieci. Wychodzi im to doskonale, ponieważ w czasach wzmożonego zainteresowania internetem, czytelnictwo w naszej szkole rokrocznie wzrasta.


Dalej